ما امسال به مناسبت تموم شدن سال 1399 رنگهای بلک سوپ رو یه تخفیف اسثنایی زدیم که همه قبل عید حالشو ببرین🙂